Milka Nathasia

30

Stories

10.24K+

Reads

@nathasiamilka
Mom of Stacy Ilona Timothy

My Journey